Seoul voor beginners

Ongeveer halverwege het Koreaans schiereiland ligt Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea en voorheen de hoofdstad van Korea. Het kreeg die status al zo’n zeshonderd jaar geleden toen koning Taejo van Joseon zich hier vestigde en daarmee van Seoul de belangrijkste stad binnen de Joseondynastie maakte. Nog steeds is Seoul veruit de belangrijkste stad van Zuid-Korea en is het vooral de grote aanjager van de Koreaanse economie. In enkele decennia tijd is het land uitgegroeid tot een belangrijke wereldeconomie, waardoor Seoul inmiddels een enorme metropool geworden is waar miljoenen mensen wonen en werken.

Seoul of Seoel?

Zoals je leest hebben wij onze website ‘Seoul voor beginners’ genoemd en geen ‘Seoel voor beginners’. Beide schrijfwijzen worden gebruikt in Nederland, waarbij Seoul de internationale (lees: Engelstalige) aanduiding is voor de hoofdstad van Zuid-Korea en Seoel de Nederlandse manier van spelling is die in Nederland geregeld gebruikt wordt. Wij kiezen bewust voor Seoul in plaats van Seoel. Dat is vooral omdat de juiste Koreaanse uitspraak van de naam meer klinkt als ‘soul’ en absoluut niet als ‘sé-oel’ zoals je op z’n Nederlands Seoel uit zou spreken. Feitelijk is de later ingevoerde Nederlandse spelling (Seoel) eigenlijk dus gebaseerd op een foutieve uitspraak van Seoul. Daarnaast zie je dat ook in Nederland Seoul nog meer gebruikt wordt dan Seoel.Geschiedenis

Hoewel de geschiedenis van Seoul vaak pas in 1394 lijkt te beginnen, hebben er hier al duizenden jaren voor het begin van de Joseondynastie mensen gewoond. Ongeveer vierduizend jaar voor het begin van onze jaartelling woonden er al mensen aan de rivier Han Gang. Vlak na het begin van onze jaartelling ontstond Seoul zelf. Het heette toen nog Wiryeseong en was de hoofdstad van het in het jaar 18 voor Christus gestichte koninkrijk BaekJe (ook wel geschreven als Paekche). BaekJe, Silla en Goguryeo waren toen de drie koninkrijken die het Koreaans schiereiland besloegen. Gedurende de eeuwen werd de stad geregeld aangevallen. Nadat de stad in 475 aangevallen werd door koning Jangsu van Goguryeo was Wiryeseong geen hoofdstad meer. De nieuwe koning Gaero verhuisde naar een nieuwe hoofdstad: Ungjin. Deze stad staat tegenwoordig bekend als Gongju City. In 660 stopte het koninkrijk BaekJe met bestaan omdat het geannexeerd werd door Silla. Nadat ook Silla ten val kwam nam de invloed van Wiryeseong weer toe. In 1104 liet Sukjong van Goryeo, de 15e heerser van de Goryeo-dynastie er een nieuw paleis bouwen.

Voor velen is het jaar 1394 de echte start van het hedendaagse Seoul. Dit is het moment waarop de Joseondynastie begon. De in 1392 aan de macht gekomen koning Taejo verhuisde toen van Kaesong naar Seoul. Hij liet het Gyeongbokgung paleis bouwen wat tegenwoordig nog steeds een prachtige locatie binnen het hedendaagse Seoul heeft en de nummer één bezienswaardigheid van de stad is. Dat jaar werd ook de Jogyesa tempel gebouwd. Vervolgens begon men met de bouw van de enorme fortificatie en werden er acht stadspoorten gebouwd. Zes van de acht poorten bestaan nog steeds. Gedurende de tijd werd Seoul groter en groter. Nieuwe paleizen zoals Changdeokgung werden gebouwd en begin vijftiende eeuw startte ook de Namdaemun markt die tegenwoordig ook nog steeds bestaat en druk bezocht wordt.

De traditionele kant van Seoul

Eeuwenlang was Seoul een gesloten stad die geïsoleerd was van de rest van Korea. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw werden de poorten van Seoul ook geopend voor vreemden. De stad begon vanaf dat moment te moderniseren. Het kreeg op verschillende gebieden zelfs een voortrekkersrol. Zo was Seoul de eerste stad in het oosten van Azië die voorzien werd van elektriciteit, trams, stromend water, telefoon en telegraaf. Dit geschiede in een kort tijdsbestek en was het gevolg van goede handelsbetrekkingen met onder andere Frankrijk en de Verenigde Staten.

Op het moment dat Japan Korea bezette werd de naam van de stad tijdelijk aangepast naar Keijo. Tijdens de periode van Japans bewind werden er gebouwen in Keijo gebouwd die qua architectuur duidelijk afweken van de toen bestaande bebouwing in de stad. Voorbeelden van deze koloniale bouwstijl zijn Seoul Station (toen nog Keijo Station geheten) en de oude Seoul City Hall (toen nog Keijo City Hall geheten). Na de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Korea van de Japanners kreeg de stad weer de naam Seoul. Het was helaas ook het begin van de breuk tussen het noorden en het zuiden van Korea. De Koreaanse oorlog die in 1953 uitbrak heeft de stad veel schade toegebracht. Meer dan tweehonderdduizend gebouwen en fabrieken lagen in puin en tot overmaat van ramp kwam er ook een enorme stroom aan vluchtelingen vanuit Noord-Korea op gang. In 1953, aan het eind van de Koreaanse Oorlog, telde Seoul ineens 2,5 miljoen inwoners. Naar schatting de helft daarvan was dakloos. Zowel vanuit economisch als humanistisch oogpunt was er sprake van een op z’n zachtst gezegd ongewenste situatie.

Het hoofddoel van de stad was om alles zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Grootschalige reconstructies en modernisering van de stad was het belangrijkste middel om dat doel te bereiken. Er werd daarbij vooral geïnvesteerd in de industrialisatie van Seoul. Gedurende de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw groeide de economie in rap tempo. Ook de levensstandaard van de inwoners van Seoul verbeterde flink. Hierdoor kwam er een grote binnenlandse migratie op gang waardoor de stad nog sneller begon uit te dijen. Omringende steden en dorpen werden opgeslokt door de alsmaar groter wordende metropool Seoul.

Om reisafstanden binnen de stad enigszins binnen de perken te houden werd er in de jaren tachtig steeds meer hoogbouw toegepast. Hierdoor kon het aantal inwoners per vierkante kilometer toenemen. De bevolkingsdichtheid is inmiddels naar ruim zeventienduizend inwoners per vierkante kilometer in de stad Seoul zelf.

Tegenwoordig is Seoul een echte metropool

Seoul tegenwoordig

Inmiddels is Seoul uitgegroeid tot één van de grootste wereldsteden die we kennen. Binnen Azië is het één van de meest welvarende steden en het land zelf is de nummer vier economie van het hele continent Azië. Het moet China, Japan en India voor zich dulden. Seoul is vooral een moderne en leefbare stad, waar veel ruimte is voor ontwikkeling, cultuur en ontspanning. Het heeft door de enorme grootte (meer dan 25 miljoen inwoners in de grootstedelijke metropool) wel te maken met stadse ongemakken zoals luchtvervuiling en verkeersdrukte. Qua criminaliteit en armoede doet Seoul het relatief goed.

Toeristisch is Seoul zich pas tegen het einde van de twintigste eeuw gaan ontwikkelen. Hoewel er al meerdere grote sporttoernooien plaatsgevonden hebben in Zuid-Korea (en Seoul) lijkt het erop dat de stad nog niet goed op de radar van de Europese toeristen staat. Het gros van de toeristen die Seoul bezoekt is afkomstig uit Azië. Als je mensen ziet lopen die geen Aziatisch uiterlijk hebben dan betreft het regelmatig Russen of het zijn expats uit Europa die hier werkzaam zijn.

Seoul heeft geen indeling van een centrum met omringende wijken, maar bestaat uit 25 stadsdistricten. Het Jung district (Jung-gu) is het historische hart van de stad en wordt algemeen als het centrum beschouwd.

Seoul tegenwoordig

Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling is een serieus probleem in Seoul. Volgens cijfers van de World Health Organization ligt de gemiddelde concentratie aan fijnstof op jaarbasis rond de 24 μg/m3. Dat is maar liefst 2,4 keer zo hoog als de grens die gesteld is voor wat acceptabel is voor de gezondheid. Je merkt dan ook geregeld dat Seoul als het ware onder een deken van fijnstof ligt. Je ziet vooral in de ochtend en in de avond vaak dat er een soort van waas over de stad ligt. De luchtkwaliteit is op sommige dagen zelfs zo slecht dat mensen vrij massaal met mondkapjes op straat rondlopen om de luchtwegen enigszins te beschermen.

Deze luchtvervuiling wordt door een aantal zaken veroorzaakt. De hoeveelheid uitstoot door verkeer, industrie en andere elementen in Seoul zelf draagt al bij een de verminderde luchtkwaliteit. Daarnaast heeft Seoul last van vervuilde lucht die van elders uit Zuid-Korea maar ook vanuit China afkomstig is. Stofstormen die vanaf het Aziatische vasteland ook richting Korea waaien zorgen vooral in het voorjaar geregeld voor een verhoogde concentratie aan fijnstof.

verkeersdrukte in Seoul

De overheid is zich zeer bewust van de problematiek rondom de luchtkwaliteit in Seoul. Het is ook niets nieuws. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw probeert de overheid door middel van regelgeving de lichtvervuiling in te perken. De enorme groei, zowel economisch als in het aantal inwoners, heeft ervoor gezorgd dat deze maatregelen de toename van luchtvervuiling alleen maar heeft weten te dempen en niet weten in te perken. Dat komt mede omdat men daarbij ook afhankelijk is van China.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.seoulvoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.

Seoul